Computers & Control Sp.J.
Urządzenia dla elektroenergetyki - zabezpieczenia cyfrowe, odległościowe, różnicowe, nadprądowe, ziemnozwarciowe, systemy SSiN, rejestratory - starsza strona Computers & Control    Electrical Power Engineering - digital protection, distance, differential, overcurrent, earth fault protection, fault recorder     Ustaw jako strone startową    Dodaj do ulubionych
│  Home  │  Kontakt  │  O Firmie  │ 
   Urządzenia         Wskaźniki        Programy         Noty     │  


  ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWO - CZĘSTOTLIWOŚCIOWE ZSN 5 U 


    

Zabezpieczenie ZSN 5 U jest urządzeniem o bardzo rozbudowanych: funkcjach zabezpieczeniowych i telesterowaniach. Zapewnia to: szybkie, niezawodne oraz wybiórcze wykrywanie wszystkich rodzajów zakłóceń napięciowych i częstotliwościowych.

Standardowo ZSN 5 U charakteryzuje się :

  • wieloprocesorowym systemem pomiarowo - decyzyjnym;
  • całkowicie cyfrowym przetwarzaniem informacji;
  • galwaniczną separacją: wejść i wyjść (analogowych i dwustanowych);
  • trzema bankami nastaw (jeden fabryczny i dwa użytkownika);
  • raportowaniem stopnia zadziałania;
  • programowalnymi modułani kontroli częstotliwości i napięć;
  • 15 funkcjami logicznymi - w tym 8 szt. rozbudowanych oraz 7 prostych;
  • lokalnym wyświetlaczem (4 wiersze x 20 znaków);
  • 8 kluczową klawiaturą;
  • kontrolą stanu odłącznika w polu pomiarowym.

Wielkości pomiarowe: napięcia UL1, UL2, UL3 dołączone są do złącza AnA modułu przetwornika analogowo-cyfrowego A/D. Szybkie 12 bitowe przetworniki zapewniają precyzyjne przetwarzanie cyfrowe sygnałów z krokiem co: 1[ms]. Tam przy pomocy szybkiej transformaty Fourier'a oraz po całkowaniu ich wg. Eulera, wyznaczane zostają współrzędne wektorów oraz moduły napięcia: UL1, UL2, UL3. Ze względu na zastosowany algorytm pomiarów urządzenie ma czas własny równy 10 ms. Na podstawie ustawionych parametrów pracy oraz aktualnego stanu sygnałów wejściowych, procesor podejmuje decyzje oraz poprzez przekaźnikowe moduły wyjściowe Pu, steruje obwodami sygnalizacji. Równocześnie, zaprogramowane sygnały i komunikaty wyprowadzane zostają na pulpit lokalny zabezpieczenia.
    Zobacz również :


  Koncentrator Stacyjny Telemechaniki KST

  Zabezpieczenie Pola Pomiarowego ZSN 5E-P v2

  Zabezpieczenie Odległościowe ZCR 4E TP
    Galeria : 


ZSN 5 U


    Kontakt : 


mgr inż. Krzysztof Sosnowski
Tel.: +48 (032) 204 25 28
wew. 315   
Fax : +48 (032) 204 25 31

mgr inż. Marcin Fraś
Tel.: +48 (032) 204 25 28
wew. 305   
Fax : +48 (032) 204 25 31


    Załączniki : 


Parametry techniczne  0.065 MB Dokument PDF

Karta katalogowa  0.192 MB Dokument PDF

Opis DTR

Schematy montażowe


    Home      Urządzenia      Wskaźniki      Programy      IP: 89.171.95.170      IP-informacja      Wygener. w: 0.956 sek.    
                                     Copyright © 2003 - 2024 Computers & Control  Sp.z o.o.    designed by Adawen and Danmos