Computers & Control Sp.J.
Urządzenia dla elektroenergetyki - zabezpieczenia cyfrowe, odległościowe, różnicowe, nadprądowe, ziemnozwarciowe, systemy SSiN, rejestratory - starsza strona Computers & Control    Electrical Power Engineering - digital protection, distance, differential, overcurrent, earth fault protection, fault recorder     Ustaw jako strone startową    Dodaj do ulubionych
│  Home  │  Kontakt  │  O Firmie  │ 
   Urządzenia         Wskaźniki        Programy         Noty     │  


    ZABEZPIECZENIE ODLEGŁOŚCIOWE ZCS 4E TP 


    

Zabezpieczenie ZCS 4E TP jest pełnoschematowym urządzeniem przeznaczonym do zastosowania w liniach wysokich napięć pracujących z uziemionym punktem gwiazdowym. Zapewnia szybkie i niezawodne oraz wybiórcze wyłączenie wszystkich rodzajów zwarć doziemnych i wielofazowych. Podstawową zasadą działania jest precyzyjny pomiar impedancji pętli zwarciowych, a tym samym określenie odległości do miejsca zwarcia. Urządzenie to wyposażone jest również w funkcje terminala polowego.

Urządzenie jest wyposażone standardowo w port transmisji szeregowej i port połączenia sieciowego Ethernet, pozwalający na pracę jako jeden z elementów systemu sterowania i nadzoru zgodnie z protokołem firmowym XMD-CCbus. Dodatkowo posiada szeregowy port komunikacyjny RS 485 z protokołem IEC 870-5-103 obsługującym połączenie z systemem telemechaniki.

ZCS 4E TP charakteryzuje się :

 • wieloprocesorowym systemem pomiarowo - decyzyjnym;
 • całkowicie cyfrowym przetwarzaniem informacji;
 • galwaniczną separacją poszczególnych wejść i wyjść (analogowych i dwustanowych);
 • pamięcią napięciową dla określenia kierunku (dla zwarć bliskich);
 • czterema zestawami parametrów z możliwością zdalnego wyboru aktywnego zestawu;
 • prostokątną charakterystyką działania z możliwością nastawienia do sześciu stref;
 • nastawiania zasięgu, niezależnie dla R i X, dla zwarć wielofazowych;
 • nastawiania zasięgu, niezależnie dla R i X, dla zwarć doziemnych;
 • kierunku P - do przodu, T - do tyłu, B - bezkierunkowo;
 • programowania kierunku za pomocą "dwóch pół prostych";
 • fazowego uzależnienia kształtu strefy (zmiana rezystancji pobudzenia);
 • programowania czasów opóźnień dla doziemień i zwarć międzyfazowych;
 • dedykowaniu stref wyłącznie dla SPZ;
 • powiązania stref z SPZ i ŁĄCZEM;
 • lokalizacją miejsca zwarcia;
 • blokadą przeciw kołysaniową oraz wyłączeniem przy utracie synchronizmu;
 • zabezpieczeniem nadprądowo - czasowym (dwustopniowe);
 • zabezpieczeniem ziemnozwarciowym o charakterystyce kierunkowej;
 • układem synchronicznego załączenia linii;
 • wielokrotnym trójfazowym wewnętrznym SPZ (z synchronicznym załączeniem);
 • współpracą z ŁĄCZEM;
 • rejestracją zakłóceń i zdarzeń;
 • permanentną kontrolą ciągłości obwodów wyłącznika;
 • funkcjami zdalnego sterowania wyłącznikiem;
 • zliczaniem sumarycznych prądów rozłączanych;
 • raportowaniem przebiegu wyłączenia zwarcia;
 • lokalnym (4 wiersze x 40 znaków lub graficznym) wyświetlaczem, 16 diodową (programowalną) synoptyką oraz 8 kluczową klawiaturą.    Zobacz również :


  Centralna Sygnalizacja Stacji CSS 4E

  Zabezpieczenie Ziemnozwarciowo - Nadprądowe ZSN 5E-L v2

  Automat Samoczynnego Załączania Rezerwy ZSN 5E-R
    Galeria : 


ZCS 4E TP


    Kontakt : 


mgr inż. Krzysztof Sosnowski
Tel.: +48 (032) 204 25 28
wew. 315   (Software)
Fax : +48 (032) 204 25 31

mgr inż. Zbigniew Zarzeczny
Tel.: +48 (032) 204 25 28
wew. 103   (Hardware)
Fax : +48 (032) 204 25 31


    Załączniki : 


Parametry techniczne  0.081 MB Dokument PDF

Karta katalogowa  0.459 MB Dokument PDF

Opis DTR

Schematy montażowe


    Home      Urządzenia      Wskaźniki      Programy      IP: 89.171.95.170      IP-informacja      Wygener. w: 0.125 sek.    
                                     Copyright © 2003 - 2024 Computers & Control  Sp.z o.o.    designed by Adawen and Danmos