Computers & Control Sp.J.
Urządzenia dla elektroenergetyki - zabezpieczenia cyfrowe, odległościowe, różnicowe, nadprądowe, ziemnozwarciowe, systemy SSiN, rejestratory - starsza strona Computers & Control    Electrical Power Engineering - digital protection, distance, differential, overcurrent, earth fault protection, fault recorder     Ustaw jako strone startową    Dodaj do ulubionych
│  Home  │  Kontakt  │  O Firmie  │ 
   Urządzenia         Wskaźniki        Programy         Noty     │  


  REJESTRATOR JAKOŚCI ENERGII RJE 4 E  


    

Urządzenie przystosowane jest do pracy pojedynczej oraz do pracy w ramach systemu rejestracji ARCHI w zakresie synchronizacji czasu.

Rejestrator jakości energii elektrycznej RJE 4E jest przeznaczony do rejestracji i monitorowania stanu linii energetycznych. Dodatkowo, każdy rejestrator umożliwia pomiar i odczyt aktualnego stanu monitorowanych linii z ostatnich 100 ms. Dane te mogą być przesyłane do systemów komputerowych i przedstawiane w postaci graficznej lub numerycznej. Posiada on lokalny bufor pamięci z podtrzymaniem bateryjnym, umożliwiający zapamiętywanie zaistniałych zdarzeń. Odczyt zarejestrowanej informacji może być dokonywany doraźnie przy pomocy przenośnego komputera typu PC LAPTOP, lub na bieżąco, gdy RJE 4E współpracuje z komputerem lokalnym stacji - KLS 4E.

Rejestrator oparty jest o technikę mikroprocesorową, nie zawiera elementów ruchomych i nie wymaga bieżącej konserwacji. Współpraca rejestratorów z użytkownikiem realizowana jest poprzez program SAZ 2000, pracujący w systemie operacyjnym Windows. Program ten pozwala na odebranie zarejestrowanych zdarzeń z rejestratorów, analizę tych zdarzeń, wykonanie wydruków, współpracę z bazą danych, w której zapisane są parametry rejestratorów itp.

Rejestrator RJE 4E dokonuje okresowego pomiaru z rastrem 100 ms kilku wielkości charakteryzujących chwilowy stan linii energetycznych - są to:

  • wartości skuteczne napięć fazowych R,S,T;
  • wartości skuteczne prądów fazowych R,S,T;
  • wartości THD harmonicznych napięć fazowych R,S,T;
  • przesunięć fazowych pomiędzy prądem, a napięciem tych samych faz R,S,T;
  • częstotliwości mierzonej na napięciu fazowym T;
  • asymetrii napięć trójfazowych.

Zadaniem rejestratora jest porównywanie w/w wielkości z nastawionymi progami i w przypadku zaistnienia warunków generacji zdarzenia - generacja zdarzenia. Ustawienie progów i odczyt zarejestrowanych zdarzeń odbywa się przy pomocy programu SAZ 2000.
    Zobacz również :


  CABLETROLL 2300

  CABLETROLL 2600

  Automat Samoczynnego Załączania Rezerwy ZSN 5E-R
    Galeria : 


RJE 4 E


    Kontakt : 


mgr inż. Bogdan Węglowski
Tel.: +48 (032) 204 25 28
wew. 303   
Fax : +48 (032) 204 25 31

mgr inż. Grzegorz Guzik
Tel.: +48 (032) 204 25 28
wew. 307   
Fax : +48 (032) 204 25 31


    Załączniki : 


Parametry techniczne  0.016 MB Dokument PDF

Karta katalogowa  1.484 MB Dokument PDF

Dokumentacja techniczna  0.222 MB Dokument PDF

Deklaracja zgodności CE  0.052 MB Dokument PDF


    Home      Urządzenia      Wskaźniki      Programy      IP: 89.171.95.170      IP-informacja      Wygener. w: 0.586 sek.    
                                     Copyright © 2003 - 2024 Computers & Control  Sp.z o.o.    designed by Adawen and Danmos