Computers & Control Sp.J.
Urządzenia dla elektroenergetyki - zabezpieczenia cyfrowe, odległościowe, różnicowe, nadprądowe, ziemnozwarciowe, systemy SSiN, rejestratory - starsza strona Computers & Control    Electrical Power Engineering - digital protection, distance, differential, overcurrent, earth fault protection, fault recorder     Ustaw jako strone startową    Dodaj do ulubionych
│  Home  │  Kontakt  │  O Firmie  │ 
   Urządzenia         Wskaźniki        Programy         Noty     │  


    Automatyka SZR UTXvSZR 


    

Automat UTXvSZR przeznaczony jest do rezerwowania zasilań w rozdzielniach SN oraz w rozdzielniach WN. Zapewnia ono: szybkie, wybiórcze i niezawodne przełączenie w przypadku wystąpienia dowolnego typu zakłócenia: (zanik napięcia lub wyłączenie wyłącznika). Podstawą niezawodnego działania automatu jest: precyzyjny i szybki pomiar wielkości analogowych oraz precyzyjne wyliczenie wektorów napięć. Urządzenie wyposażone jest w 14- bitowe przetworniki A/C oraz interfejsy transmisji szeregowej (RS 232, CL inżynierski i RS 485 w standardzie IEC 870-5-103), również z możliwością komunikacji światłowodowej i/lub sieciowej - TCP/IP. UTXvSZR w rozdzielni SN może kontrolować i sterować zarówno 3 wyłączniki jak i 5 wyłączników. W rozdzielni WN może pracować jako SZR ciągu liniowego, kontrolującego 3 wyłączniki w liniach i poprzeczce. Poza standardowymi typami rezerw automat może realizować dowolny typ rezerwy, kontrolując do 8 grup napięć oraz do 15 wyłączników.

UTXvSZR charakteryzuje się:

 • wieloprocesorowym cyfrowym systemem pomiarowo - decyzyjnym posiadającym trzy grupy nastaw zabezpieczeń;
 • galwaniczną separacją poszczególnych wejść i wyjść (analogowych i cyfrowych);
 • 59 - ośmioma stopniami nadnapięciowymi, po jednym dla każdej grupy napięć, z możliwością indywidualnego ustawienia logiki, nastaw napięciowych i czasowych (8 x U>);
 • 27 - ośmioma stopniami podnapięciowymi, po jednym dla każdej grupy napięć, z możliwością indywidualnego ustawienia logiki, nastaw napięciowych i czasowych (8 x U<);
 • możliwością ustawienia nazwy, przekładni oraz typu napięcia dla każdej grupy niezależnie;
 • możliwością ustawienia do 8 układów pracy z programowalną nazwą rozpoznawanych przez automat;
 • możliwością ustawienia do 50 różnych cykli w pełni programowalnych i niezależnych;
 • możliwością ustawienia do 10 warunków pobudzeniowych dla każdego programu określających stany wyłączników, stany członów napięciowych oraz sterowanie PPZ;
 • możliwością ustawienia do 10 kroków dla każdego programu umożliwiających sterowanie dowolnym wyłącznikiem, kontrolę stanu dowolnego wyłącznika oraz
 • kontrolę stanu dowolnego członu napięciowego;
 • możliwością programowalnej nazwy, stanu domyślnego i bieżącego układu, programowalnym czasem trwania cyklu, powrotu z nieudanego cyklu, ignorowania
 • blokady przy pobudzeniu oraz rodzajem blokady po cyklu dla każdego programu;
 • możliwością automatycznego wykrywania typu rezerwy lub zadeklarowania dedykowanego typu;
 • kontrolą gotowości oraz stanu położenia wyłączników;
 • funkcjami zdalnego lub lokalnego sterowania cyklami PPZ oraz blokowania i odblokowania automatu;
 • dokładną i szczegółową sygnalizacją błędów i blokad automatu lokalnie oraz zdalnie;
 • 74 - funkcjami sygnalizacji stacyjnej UP, AL.;
 • 30/74 - możliwością podłączenia na wejścia dwustanowe zewnętrznych zabezpieczeń;
 • 33 - funkcją sterownika pola z prezentacją stanu pola na wyświetlaczu graficznym z obsługą 15 w pelni programowalnych łączników;
 • permanentną kontrolą poprawności układów wewnętrznych terminala;
 • trzema poziomami uprawnień chronionymi hasłami;
 • rejestracją zdarzeń i rejestracją zakłóceń (8 napięć i 16 kanałów cyfrowych);
 • funkcją synchronicznego próbkowania wejść analogowych, synchronizacją czasu oraz zegarem czasu rzeczywistego;
 • pomiarem wielkości - U i wizualizacji na wyświetlaczu sterownika z możliwością transmisji ich do systemu;
 • licznikami przełączeń oraz czasami pracy urządzenia;
 • szczegółowym raportowaniem przebiegu przełączenia wyświetlanym na wyświetlaczu i transmitowanym do systemu;
 • wyświetlaczem graficznym i 11 przyciskową klawiaturą oraz 16 diodami LED (15 swobodnie programowalne);
 • 32 funkcjami logicznymi z programowalnymi modyfikatorami do realizacji prostych i złożonych algorytmów;
 • możliwością wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ 2000.

Hasła związane UTXvSZR:

 • automatyka SZR
 • automatyka SPP
 • automatyka PPZ
 • przekaźnik cyfrowy
 • terminal cyfrowy
 • sygnalizacja uszkodzenia pola UP
 • rejestrator
 • jednolity interfejs telezabezpieczeniowy
 • terminal polowy    Zobacz również :


  Automat Samoczynnego Załączania Rezerwy ZSN 5E-R

  Konwertery CombiCom

  Zabezpieczenie Odległościowe ZCS 4E TP
    Galeria : 


UTXvSZR


    Kontakt : 


mgr inż. Marcin Fraś
Tel.: +48 (32) 204 25 28
Tel.: +48 (32) 353 00 59
wew. 305   
Fax : +48 (032) 204 25 31

mgr inż. Ryszard Sikora
Tel.: +48 (32) 204 25 28
Tel.: +48 (32) 353 00 59
wew. 309   
Fax : +48 (032) 204 25 31


    Załączniki : 


Karta katalogowa  1.026 MB Dokument PDF

Opis DTR
    Home      Urządzenia      Wskaźniki      Programy      IP: 89.171.95.170      IP-informacja      Wygener. w: 0.957 sek.    
                                     Copyright © 2003 - 2024 Computers & Control  Sp.z o.o.    designed by Adawen and Danmos