Computers & Control Sp.J.
Urządzenia dla elektroenergetyki - zabezpieczenia cyfrowe, odległościowe, różnicowe, nadprądowe, ziemnozwarciowe, systemy SSiN, rejestratory - starsza strona Computers & Control    Electrical Power Engineering - digital protection, distance, differential, overcurrent, earth fault protection, fault recorder     Ustaw jako strone startową    Dodaj do ulubionych
│  Home  │  Kontakt  │  O Firmie  │ 
   Urządzenia         Wskaźniki        Programy         Noty     │  


  Regulator Napięć Transformatora UTXvRNT 


    

Regulator napięć transformatora przeznaczony jest do zastosowania we wszystkich układach regulacji z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepu na dowolnych liniach wysokich i średnich napięć pracujących z uziemionym, kompensowanym lub izolowanym punktem gwiazdowym. Zapewnia szybką i niezawodną regulację. Rozbudowane funkcje kompensacji spadków napięcia, nastawy dobowe, kalendarzowe, świąteczne i weekendowe, rejestracja zdarzeń i zakłóceń oraz rejestracja jakości napięcia zapewniają realizację nawet najbardziej wyszukanej aplikacji.

 • UTXvRNT2 - regulator przeznaczony do pracy z transformatorem dwuuzwojeniowym - posiada jeden komplet wejść analogowych pomiaru U1 i I1;

 • UTXvRNT3 - regulator przeznaczony do pracy z transformatorem trójuzwojeniowym - posiada dwa komplety wejść analogowych pomiaru U1/U2 i I1/I2;

Wszystkie odmiany wyposażone są standardowo w:

 • 8 przekaźników wyjściowych;
 • 14 wejść dwustanowych, (w tym 8 wejść wysokonapięciowych 90 - 300[V]AC/DC oraz 6 wejść (12 i 24[V]DC) przeznaczonych do współpracy z dekoderem aktualnego numeru zaczepu DPZ.

UTXvRNT charakteryzuje się:

 • wieloprocesorowym systemem pomiarowo - decyzyjnym;
 • całkowicie cyfrowym przetwarzaniem informacji;
 • pracą z dwu lub trójuzwojeniowymi transformatorami;
 • pracą w trybie automatycznym i ręcznym;
 • zegarem uwzględniającym letnio - zimowe zmiany czasu;
 • rozbudowanymi funkcjami logicznymi o programowalnych funktorach;
 • czterema głównymi trybami regulacji:
  • na podstawie napięcia obwodu U1;
  • na podstawie napięcia obwodu U2;
  • na podstawie wartości średniej napięć U1 i U2;
  • na podstawie wartości maksymalnej(U1,U2);
 • możliwością obsługi trzech dobowych, jednej weekendowej oraz dziesięciu świątecznych nastaw poziomu napięcia zadanego;
 • całorocznym kalendarzem ze swobodną możliwością wyboru terminów oraz dni świątecznych;
 • trzema bankami nastaw z możliwością automatycznego wyboru banku aktywnego;
 • galwaniczną separacją wejść i wyjść analogowych i dwustanowych;
 • kompensacją typu XR oraz Z ustawianą niezależnie dla poszczególnych obwodów pomiarowych;
 • zabezpieczeniem nadprądowym silnika przełącznika zaczepów;
 • układem kontroli jakości energii;
 • funkcją zdalnego sterowania przełącznikiem zaczepów;
 • raportowaniem przebiegu pracy przy pomocy rejestratorów zdarzeń i zakłóceń;
 • lokalnym wyświetlaczem graficznym;
 • 16 diodową programowalną synoptyką oraz 8 kluczową klawiaturą;
 • odczytem wielkości pomiarowych na wyświetlaczu z ich transmisją do systemu nadrzędnego;
 • możliwością jednoczesnej obsługi protokołu IEC 870-5-103 oraz CC-Bus;
 • licznikami odchyłek, dokonanych przełączeń oraz czasu pracy urządzenia;
 • permanentną kontrolą układów wewnętrznych urządzenia;
 • trzema poziomami uprawnień chronionymi hasłami;
 • możliwością wizualizacji, sterowania i konfiguracji poprzez program SAZ 2000.    Zobacz również :


  Zabezpieczenie Różnicowo - Prądowe Transformatora ZTR 5E

  LINETROLL 3500

  Zabezpieczenie Ziemnozwarciowo - Nadprądowe ZZN 4E TP / EKO
    Galeria : 


UTXvRNT


    Kontakt : 


mgr inż. Dariusz Urbańczyk
Tel.: +48 (32) 204 25 28
Tel.: +48 (32) 353 00 59
wew. 316   
Fax : +48 (032) 204 25 31

mgr inż. Ryszard Sikora
Tel.: +48 (32) 204 25 28
Tel.: +48 (32) 353 00 59
wew. 309   
Fax : +48 (032) 204 25 31


    Załączniki : Karta katalogowa  0.894 MB Dokument PDF

Opis DTR    Home      Urządzenia      Wskaźniki      Programy      IP: 89.171.95.170      IP-informacja      Wygener. w: 0.519 sek.    
                                     Copyright © 2003 - 2023 Computers & Control  Sp.z o.o.    designed by Adawen and Danmos